iLeno Logo

CONDUITA NOASTRA CU PRIVIRE LA DATELE PE CARE LE PRIMIM CA URMARE A FUNCTIONARII ACESTUI SITE CONSTA IN ASIGURAREA CONFIDENTIALITATII SI SECURITATII ACESTORA, INDIFERENT DE CARACTERUL LOR SAU DE MODUL IN CARE AU FOST COLECTATE - VOLUNTAR SAU AUTOMAT. DENUMIREA NOASTRA COMPLETA ESTE: INTERNET LENO SRL (ILENO) (WWW.ILENO.COM).
 

Administratorul site-ului Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com) va fi denumit in continuare Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com). Folosirea acestui site implica acceptarea politicii de confidentialitate de mai jos. Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com), isi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fara o alta notificare. Cea mai recenta versiune poate fi gasita accesand pagina "Confidentialitate".
 

VIZITATORII WEBSITE-ULUI

Ca si alti operatori de website-uri, Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com), colecteaza informatii non-personale de identificare. Browser-ele web si serverele, de obicei, faciliteaza aceste lucruri - tipul de browser, limba preferata, website-ul de trimitere, precum si data si ora fiecarei solicitari a vizitatorului. Scopul website-ului nostru de colectare de informatii non-personale de identificare este de a intelege mai bine cum vizitatorii nostri folosesc website-ul. Din cand in cand, Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com), poate elibera un total, prin publicarea unui raport privind tendintele in utilizarea website-ul nostru. Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com), colecteaza informatii personale cu potential de identificare ca adrese de Internet Protocol (IP addresses). Cu toate acestea, Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com), nu foloseste astfel de informatii pentru a identifica vizitatorii sai si nu dezvaluie astfel de informatii, altele decat cele mentionate mai jos.
 

COLECTAREA INFORMATIILOR PERSONALE DE IDENTIFICARE

Optand pentru inregistrare la Newsletter sau in baza noastra de date, va obligati sa ne furnizati corect numele, adresa de email si alte informatii utile (daca va sunt cerute). Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii, accesati butonul de Logare (aflat in partea stanga a site-ului, in Home Page) "Creati un cont".
Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora.
Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com), nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.
Cantitatea si tipul de informatii pe care website-ul Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com), le colecteaza, depinde de natura interactiunii cu website-ul nostru. De exemplu, ne rugam vizitatorii care se inscriu pur si simplu in baza noastra de date sau la Newsletterul nostru sa furnizeze informatii cu caracter personal. In fiecare caz, Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com), colecteaza astfel de informatii numai pentru necesitatea indeplinirii interactiunii vizitatorului cu website-ul nostru. Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com), nu dezvaluie informatii de identificare personala, decat asa cum este mentionat mai jos.
In conformitate cu prevederile Legii 677/2001 Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com) respecta principiile mentionate in continuare, in scopuri legitime, in interesul functionarii site-ului Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com).
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automate, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor principii:
Notificarea Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter personal;
Legalitatea Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale;
Scopul bine-determinat Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;
Confidentialitatea Persoanele care prelucreaza, in numele unei institutii, date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate;
Consimtamantul persoanei vizate Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate in Legea 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare;
Informarea Informarea persoanelor se face de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;
Protejarea persoanelor vizate Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;
Securitatea Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.
Drepturile Persoanei Vizate (reglementate de Legea 677/2001):
• Dreptul de a obtine de la Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com), la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com);
• Dreptul de a obtine de la Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com), la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte;
• Dreptul de a obtine de la Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com), la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001;
• Dreptul de a obtine de la Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com), la cerere si in mod gratuit notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele oricarei operatiuni efectuate conform aliniatului (2) sau (3), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
• Dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca date care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;
• Dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost incalcate. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.
 

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Accesarea Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com) implica acceptul utilizatorilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com).
Scopurile prelucrarii acestor date sunt: crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre noutatile site-ului Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com) sau despre orice alte promotii sau activitati desfasurate de Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com) prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, telefon, SMS, etc.).
Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com) se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti,cu exceptia operatorului de marketing direct (al acestuia).
Datele Dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile in vigoare.
Orice incercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica continutul site-ului sau de a afecta performantele serverului pe care ruleaza site-ul Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com), va fi considerata o tentativa de fraudare a site-ului Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com) si va pune in miscare cercetarea penala impotriva aceluia sau acelora care au initiat aceasta actiune.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice (se precizeaza si acest act normativ, dupa caz).
Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com) are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra sau o alta persoana.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*.
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti trimte un mesaj de pe pagina de Contact.
De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.
Daca unele din datele sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.
Observatie: *orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale in scopuri de marketing direct, cu conditia sa aduca la cunostinta Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com) ca nu doreste acest lucru (prin trimiterea unei cereri scrise datate si semnate, prin care solicita stergerea datelor din baza de date).
Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com), detinatorul Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com), se angajaza sa nu transmita datele furnizate de utilizatorii site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul comunicarii cu clientii sai, al informarii acestora cu privire la functionarea site-ului, ofertelor acestuia si a altor oferte ale societatii.
Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com) nu furnizeaza adresele de e-mail unor terti, nu vinde, nu ofera adresele de e-mail obtinute prin intermediul Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com), fara acordul dumneavoastra explicit.
Orice utilizator care a furnizat adresa sa de email in cadrul procesului de inregistrare poate cere ca aceasta sa fie stearsa din baza de date a site-ului Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com) trimitind un mesaj de pe pagina de Contact.
Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com) certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal. Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com) utilizeaza metode si tehnologii de securitate furnizate de catre o companie specializata in securizare si protectie, impreuna cu proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare. Pentru mai multe detalii si informatii orice persoana interesata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Str. Olari, nr. 32, Sector 2, Bucuresti, Telefon: (021) 252.58.88, Fax: (021) 252.57.57, Web: www.dataprotection.ro, E-mail: anspdcp@dataprotection.ro.
 

AGREGAREA STATISTICILOR

Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com) poate colecta statistici despre comportamentul vizitatorilor pe website. De exemplu, Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com) poate monitoriza partile cele mai populare ale website-ului. Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com) poate afisa aceste informatii in mod public sau sa le furnizeze altora. Cu toate acestea, Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com) nu dezvaluie informatii de identificare personala, altele decat cele mentionate mai jos.
 

PROTECTIA ANUMITOR INFORMATII DE IDENTIFICARE PERSONALA

Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com) poate sa dezvaluie informatii personale de identificare a clientilor catre angajatii sai sau catre contractorii si organizatiile afiliate care trebuie sa stie aceste informatii pentru efectuarea sau prestare de servicii oferite de Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com). Unii dintre acesti angajati, contractori si organizatii afiliate, pot fi locali sau in afara tarii de operare a Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com). Prin utilizarea website-ului Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com), sunteti de acord cu transferul unor astfel de informatii altor parti decat angajatii Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com) poate sa dezvaluie identificarea si informatii personale de identificare doar atunci cand este necesar sa faca acest lucru prin lege, sau cand Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com) crede cu buna credinta ca divulgarea este in mod rezonabil necesar pentru a proteja drepturile intelectuale si de proprietate sau pentru a proteja publicul. Daca sunteti un utilizator inregistrat la website-ul Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com), si ati furnizat adresa de e-mail, Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com) poate trimite ocazional un e-mail promotional, sau poate solicita feedback-ul dumneavostra sau pur si simplu va poate tine la curent cu ceea ce se intampla nou pe site-ul Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com), cu toate informatiile noastre. Daca ne trimiteti o solicitare de sprijin (de exemplu, prin intermediul unui e-mail sau prin intermediul unuia dintre mecanismele noastre de feedback), ne rezervam dreptul de a publica, in scopul de a ne ajuta sa clarificam sau sa raspundem solicitarii dumneavoastra, sau pentru a ne ajuta pur si simplu in sustinerea altor utilizatori. Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com) ia toate masurile necesare, in mod rezonabil, pentru a proteja impotriva accesului neautorizat, utilizarii, modificarii sau distrugerii datelor de identificare si datelor de identificare personala.
 

COOKIE-URILE

Un cookie este un pachet de informatii pe care un server website il trimite pe computerul unui vizitator. Cookie-urile ajuta ca browser-ul vizitatorului sa tina minte website-ul si de fiecare data cand se intoarce la website. Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com), foloseste cookie-uri pentru a ajuta identificarea si monitorizarea vizitatorului, navigarea vizitatorului pe website, precum si preferintele acestuia de acces la website. Vizitatorul care nu doreste sa aiba cookie-urile amplasate pe computerul sau trebui sa seteze browser-ul pentru a refuza cookie-urile inainte de folosirea website-ul Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com), cu dezavantajul ca anumite caracteristici ale website-ului pot sa nu functioneze in mod corespunzator.
 

SCHIMBARI REGULI DE CONFIDENTIALITATE

Desi cele mai multe modificari sunt minore, Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com), poate schimba regulile de confidentialitate din cand in cand fara o notificare. Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com), incurajeaza vizitatorii sa verifice des aceasta pagina pentru orice modificari aduse regulilor de confidentialitate. Continuarea folosirii website-ului Internet Leno SRL (iLeno) (www.ileno.com), dupa orice modificare efectuata asupra regulilor de confidentialitate, va constitui acceptul dumneavoastra la aceste schimbari.
 

© 2019 Internet Leno SRL (iLeno), www.ileno.com